ข่าวประชาสัมพันธ์

(เอ๋)ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ อสม.ชำนาญการ โดยใช้เงินส่วนตัว เพื่อยกระดับเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 3,000 ชุด รวมทั้งหมด 6 อำเภอ จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 300 คน ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2563

63-09-07-3

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางสาวพิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ “หลักสูตร อาสาพัฒนา พึ่งพาได้ มุ่งหมายสุขภาพดี” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นความร่วมมือของ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ – สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณชวลิต คำสอน ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ พันจ่าเอกถวิล ตุ้มทอง ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 7 จากอำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ต.แหลมฟ้าผ่า ต.นาเกลือ ต.คลองสวน ต.ในคลอง ต.ปากคลอง) จำนวน 320 คน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการ และประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงาน เจ้าหน้าที่ อสม. ให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ช่วงเช้า 09.00-10.00 น. วิทยากรจากสาธารสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความรู้และแนวในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ช่วงเวลา 10.00-12.00 น. ดำเนินการโดยวิทยากรจากกลุ่มแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องการฟื้นคืนชีพหัวใจ การปั้มหัวใจด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ ปฎิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป รวมทั้งมีคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ โรงแรมเกาะลันตา สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยภายในงาน นางสาวพิม อัศวเหม ได้มอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เจ้าหน้าที่อสม.ชำนาญการ สำหรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนชาวสมุทรปราการ ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป ประกอบด้วย
1.อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
2.เครื่องชั่งน้ำหนัก
3.สายวัดรอบเอว
4.สายวัดความสูง
5.เครื่องคิดเลข
6.ยาสามัญประจำบ้าน
7.เจลแอกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
8.คู่มือความรู้ในการป้องกันโรคระบาด

นอกจากนี้ นางสาวพิม อัศวเหม กล่าวว่า ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพของประชาชน เป็นภารกิจหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องให้ความสำคัญ โดยการส่งเสริมให้ประชาชน ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการดูแลสุขภาพของประชาชน แบบเข้าถึงครัวเรือนแบบต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนสำคัญในภาพรวมทั้งประเทศ ที่ร่วมปฎิบัติการป้องกันการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ตั้งแต่ต้นปี จนสามารถหยุดการแพร่เชื้อโรคดังกล่าวภายในจังหวัดสมุทรปราการและภายในประเทศได้ในที่สุด โดยมุ่งหวังให้ผู้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกาย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมกับเป็นผู้ซึ่งมีความเสียสละตนเอง เพื่อทำงานด้านจิตอาสาให้แก่ประชาชนด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ณ โอกาสนี้พิม ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และชมรมอาสาสมัครสาธารณประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้ประสานความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.และประชาชนทั่วไป ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram