ข่าวประชาสัมพันธ์

ทสม.ปากน้ำ แถลงจัด “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม”

63-09-09-4

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 กันยายน 63 ที่เวทีริมคลองสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ.สมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธาน ทสม.จังหวัดสมุทรปราการ นายอนุวัช ควรคิด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ น.ส.เกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันแถลงข่าววันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” โดยมีสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ.สมุทรปราการและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งในเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวยน้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 10 ก.ย.63 ที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำรัสของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสืบทอดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ชุมชน ประชาชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยชุมชนเอง โดยคาดหวังว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้ และการรณรงค์ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับจังหวัดสมุทรปราการอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
และสำหรับการจัดกิจกรรมเรียนรู้แก่ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 โรงเรียนเพื่อได้ศึกษา เรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ผ่านกิจกรรมเชิงปฎิบัติการโดยวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทาง การจัดนิทรรศการ สืบพระราชปณิธาน สานใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม นำเสนอนิทรรศการตามแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงบนเวทีที่สร้างสรรค์ กิจกรรมการแสดงสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อมจากเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการด้วย.(ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว เฟสบุ๊ก วุฒณ์ สมุทรปราการ)

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram