ข่าวประชาสัมพันธ์

‘ชนม์สวัสดิ์’ห่วงใยเสมอ มอบถุงยังชีพ

63-09-12

11กันยายน 2563 ณ เทศบาลเมืองปากน้ำ ท่านชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ได้ประสานมายังเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ๆได้รับความเดือดร้อนจากภัยโรคระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ ได้มอบให้สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากน้ำ มารับมอบและแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบ อาทิเช่น
นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ รองประธานสภาบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สจ. ประกาศิต สมใจ เลขานุการสภาบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะ สจ. สมุทรปราการ จำนวนมาก อีกทั้งคณะนายชินพันธุ์ อภิเลิศธนาพงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากน้ำนายสมชัย สุกสกุลนี รองนายกฯเทศมนตรี นายประสพโชค สว่างแจ้ง ประธานสภาเทศบาล ทีมงานผู้บริหารเทศบาลเมืองปากน้ำ และทีมงานผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ

นายชนม์สวัสดิ์ กล่าวว่า ‘ขอให้ตัวแทนหอการค้า สจ.สท. ดูแลพี่น้องสมุทรปราการอย่างใกล้ชิด’

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยและจังหวัดสมุทรปราการได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลต้องกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมโรคติดต่อพร้อมกันทั่วประเทศ อาทิ การปิดร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงงาน และการกักตัวกลุ่มเสี่ยงตามกำหนดช่วงระยะเวลาเคอร์ฟิว
ส่งผลให้ประเทศไทยและจังหวัดสมุทรปราการมีอัตราผู้ติดเชื้อลดลงอย่างรวดเร็วและเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
แต่มาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมทำให้ประชาชนไม่มีงานทำ บริษัทห้างร้านต่างๆปิดตัวลง การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ประชาชนขาดรายได้
ถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์จะดีขึ้นและได้ยกเลิกการเคอร์ฟิวแล้ว เศรษฐกิจเริ่มขับเคลื่อน แต่กระนั้นประชาชนบางครอบครัวยังคงได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการของชีพ ท่านชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม จึงได้ริเริ่มโครงการแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในหลายท้องที่เรื่อยมา

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram