ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ “AOT พี่อาสา” ประจำปี 2563 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการดับเพลิงเบื้องต้นในรูปแบบ New Normal แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพลมานีย์และชุมชนโดยรอบรวม 130 คน

63-09-16

วันนี้ (16 กันยายน 2563) นางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ผู้แทน ทสภ. เป็นประธาน
เปิดโครงการ “AOT พี่อาสา” ประจำปี 2563 ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ มีนายก้องเกียรติ ก้อนนาค ผู้อำนวยฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทสภ. และ ผู้บริหารโรงเรียนวัดพลมานีย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการด้วย
โครงการ “AOT พี่อาสา” เป็นโครงการที่ ทสภ. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนในชุมชนรอบ ทสภ. เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2553 สำหรับในปี 2563 นี้ ทสภ. ได้จัดให้ความรู้ดังกล่าวแก่เด็กนักเรียนวัดพลมานีย์ จำนวน 120 คน และประชาชนในชุมชนวัดพลมานีย์จำนวน 10 คน รวม 130 คน และเนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทสภ. จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ตามนโยบายของภาครัฐ เช่น การวัดไข้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ รวมทั้งการรักษาระยะห่างในการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยได้มีการแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม และแบ่งการปฏิบัติเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วยฐานฉีดดับเพลิง ฐานก๊าซ และฐานไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทดลองใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
นอกจากการให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านการดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัยแล้ว ทสภ. ยังได้มอบเครื่องดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ให้แก่โรงเรียนวัดพลมานีย์ และชุมชนโรงเรียนวัดพลมานีย์ รวม 10 ถัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงเรียนและชุมชนด้วย
ทั้งนี้ การจัดโครงการ “AOT พี่อาสา” ประจำปี 2563 ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ ทสภ. ให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) โดย ทสภ. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นตามโครงการ “AOT พี่อาสา” แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในชุมชนมาตั้งแต่ปี 2553 รวม 11 ปี โดยมีผู้เข้าการอบรมแล้วรวมทั้งสิ้น 1,300 คน


 

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram