ข่าวประชาสัมพันธ์

ทอท. จัดโครงการ ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนประจำปี 2563

63-0-9-19

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยนายอนันต์ หวังชิงชัย รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) นายวิสิฏฐ์ บาลี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ พันเอกพิเศษ ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกอง

สถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (บางปู) นำพนักงาน ทอท.จำนวน 150 คน ร่วมกันปลูกกล้าไม้ เช่น ต้นโกงกาง และต้นลำพู จำนวน 9,999 ต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศไทย ตลอดจนรักษาสมดุลระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตตามแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram