ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ และสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน สมุทรปราการ Car Free Day 2020 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเทพารักษ์

63-09-21

 


เมื่อเวลา 08.00 น.วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ที่ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนนายชมน์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสโมสรสมุทรปราการซิตี้ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสมุทรปราการ Car Free Day 2020 ซึ่งจัดขี้นโดยหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้หันมามาใช้จักรยานเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และเป็นการออกกำลังการเพื่อสุขภาพที่ดี
โดยมีนายสินธพ แก้วสุขใส นายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ นายบุญชู สันสม อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการนายพีระวัฒน์ มงคลศิลป์ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ ,นายสำเริง จิตต์อาจหาญ อดีตนายก อบต.เทพารักษ์ ,นายชอบใจ เศรษฐวัชราวนิช อดีตรองนายก อบต.เทพารักษ์ ,นายวัชรินทร์ จริงจามิกร ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ,นายอำไพ พิบูลนุรักษ์ ส.อบจ.สมุทรปราการ ,นางนงนุช แพหมอ ส.อบจ.สมุทรปราการ, นางธนพร บุญประเสริฐ ส.อบจ.สมุทรปราการ, นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลเทพารักษ์ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง อสม. ตำบลเทพารักษ์ ร่วมอำนวยความสะดวกและคัดกรองวัดไข้ผู้เข้าร่วมในงาน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram