ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อรักษาผู้ป่วย Covid-19

63-09-24-2

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีรับมอบ “เครื่องมือแพทย์พระราชทาน” (เครื่องช่วยหายใจ) โดยกองกิจการในพระองค์ 904 ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเครื่องมือแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้แทนจากบริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยเครื่องมือแพทย์นี้ให้พร้อมใช้งาน ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็น 1 ในโรงพยาบาลทั่วประเทศจาก จำนวน 12 โรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใย ในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกทั้งยัง เป็นขวัญและกำลังใจแก่คนสระแก้ว ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วด้วย
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การได้รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชสระแก้ว บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว และใกล้เคียง ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถ. นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram