ข่าวประชาสัมพันธ์

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครู โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

63-10-01


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นางอรวี นิจจอหอ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ และกิจกรรมมุทิตาจิต แก่ครูศรีสุวรรณ มาร์วัน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงคารวะต่อครูครบเกษียณอายุราชการ
ครูศรีสุวรรณ มาร์วัน เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2502 อายุ 60 ปี 9 เดือน ได้บรรจุเข้ารับราชการครู เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2524 ที่โรงเรียนวัดมหาวงศ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเวลา 21ปี 3เดือน และได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ถึง 2563 อีก 18 ปี 4เดือน รวมอายุราชการ 39 ปี 7 เดือน
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูครูผู้สอนเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ครูศรีสุวรรณ ได้ทุ่มแททั้งแรงกายแรงใจมีความวิริยะอุสาหะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง พร่ำสอนลูกศิษย์มาหลายรุ่น มีความรัก มีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ทุกๆคน
และในวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นวันสุดท้ายที่ จะได้ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน หลังจากนี้ครูศรีสุวรรณ มาร์วัน จะได้ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัว และเพื่อนๆ
และในวันนี้คณะครูลูกศิษย์ก็ได้มีการแสดงที่หน้ารัก เพื่อมอบจากใจ ให้กับครูศรีสุวรรณ
โดยบรรยากศภายในงานมีการแสดงของนักเรียนเต็มไปดว้ยความอบอุ่น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะครู และนักเรียนทั้งศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นหลังต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram