ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองสระแก้วคนใหม่” สานต่องานเดิม

63-10-06-5

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว คนที่13 ของจังหวัดสระแก้ว มอบนโยบาย” ในการปฏิบัติราชการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคนใหม่ พร้อมสานต่องานเดิม ก่องานใหม่ เน้นพัฒนา เศรษฐกิจชายแดน”
ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลาง จ.สระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว เป็นประธานในการมอบ นโยบายการปฏิบัติราชการ ในโอกาส เข้าดำรงตำแหน่ง ผวจ.สระแก้ว คนใหม่ โดยมีนายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ รอง ผวจ.สระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ตำรวจทหาร ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบนโยบาย
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว กล่าวว่า ในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ตนพร้อมสานต่องานเดิมที่ได้มีการวางแนวทางเอาไว้ตาม วิสัยทัศน์ของจังหวัด พร้อมก่องานใหม่ด้วยการวางแนวทางการควบคู่กับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดน “ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเคียงคู่ จิตอาสา” โดยขอให้การทำงานเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกัน เพื่อทำให้งานนั้นสำเร็จ ลุล่วงลงได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ยึดถือคือหลักธรรมาภิบาลเช่น ความซื่อตรง ความโปร่งใส เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน “นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram