ข่าวประชาสัมพันธ์

ในหลวง เสด็จฯ 14 ตุลา ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณร ทั่วประเทศ

63-10-16


ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สำนักศาสนศึกษาวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ส่งพระภิกษุสามเณร เข้าสอบประจำปี 2563 จำนวน 89 รูป สอบได้ 66 รูป นับว่าเป็นอันดับ 1ของจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ในจำนวนนี้เป็น เปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 8 รุป เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ประกาศนียบัตร-พัดยศ ในพิธีดังกล่าวประกอบด้วย 1.พระมหาวิชิตวงศ์ อริยปชฺโช/พันธ์ชัย 2.สามเณรสุวรรณ ลุงส่า 3.สามเณรสุริยะ บุญเติม 4.สามเณรกฤษฎา บุญเต็ม 5.สามเณรพัฒน์สิน พิพัฒน์นภาพร 6.สามเณรวิษณุ นนวงษ์ษา 7.สามเณรปิยกานต์ ยืนยง 8.สามเณรณัฐพล มหาโพธิ์
หลังจากเสร็จพิธีเดินทางกลับถึงวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เวลา19.30 น.ซึ่งรอตั้งขบวนพร้อมแห่รอบพระอุโบสถหลวงพ่อโต 3 รอบ และเข้าในศาลามิตรสัมพันธ์ ประกอบพิธี โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระราชเสนาบดี(จรัล สิริธัมโม)เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พันตำรวจเอก พีรศักดิ์ รอดบน ผู้กำกับการ สภ.บางพลี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ชยันโตคาถา โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ในชุดปกติขาว โยมบิดา-มารดา ของพระภิกษุสามเณร เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram