ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังประชารัฐ

63-10-20-2

ส.ส.อัครวัฒน์ อัศวเหม จ.สมุทรปราการ เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง “โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ณ จังหวัดสกลนคร โดยรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการสกลนครโมเดล แนวทางการดำเนินงานโครงการ E-San Gastronomy และโครงการมาตรฐานผ้าย้อมคราม รับฟังบรรยายสรุปเรื่องสมุนไพร ปัญหาและอุปสรรคในการขอขึ้นทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก อย. และศึกษาดูงานพื้นที่กลุ่มสมุนไพรที่จะขอขึ้นทะเบียนรับรองจาก อย.

.

#กรรมาธิการ #สสอัครวัฒน์ #สมุทรปราการ #สสพปชร #พลังประชารัฐ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram