ข่าวประชาสัมพันธ์

“เฮียเอี๋ยว” สุดใจ จิรยาภากร พร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี และทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

63-10-20


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ“เฮียเอี๋ยว” สุดใจ จิรยาภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ได้ยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 13,650,868 บาท(สิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
ต่อมาวันที่ 17 ตุลาคม 2563 หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี“เฮียเอี๋ยว” สุดใจ จิรยาภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรปราการ และเหล่าพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 11,305,785.75 บาท(สิบเอ็ดล้านสามแสนห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)และเช็คธนาคาร รวม 4 ฉบับ เป็นเงิน 1,020,000 บาท(หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
รวมยอดเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 และทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 25,976,653.75 บาท(ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกกร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ความเมตตา เพื่อนำไปสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน- อุบัติเหตุ 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram