ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบิชคอมเล็งจัดซื้อขยะจากธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม

63-10-21-6

 

องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เล็งปรับรูปแบบกิจกรรมเพิ่มออร่าให้ชุมชนวัดช่องลมในหลากหลายมิติ เตรียมจัดซื้อขยะจากธนาคารขยะรีไซเคิ้ลของชุมชนไว้จัดกิจกรรมกระตุ้นต่อมสำนึกรักษ์ธรรมชาติตามความเหมาะสม

น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ให้ข้อมูลว่า ตามที่องค์กรได้เปลี่ยนการจัดกิจกรรมเพิ่มออร่าให้เมืองพัทยามาสู่กิจกรรมเพิ่มออร่าให้ชุมชนวัดช่องลมเทนนั้น ที่ผ่านมาได้จัดกงานผ่านกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดร่วมกับชุมชน แต่เนื่องด้วยด้วยภาระหน้าที่ ๆ มีอยู่เป็นจำนวนมาก อาจทำให้เวลาคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกัน จึงต้องการปรับรูปแบบกิจกรรมให้นอกเหนือกว่าการเก็บขยะรักษาความสะอาดเพื่อเพิ่มมิติการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม

ทั้งนี้ ทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication หวังเป็นอย่างยิ่งในทุกรายละเอียดของกิจกรรมต้องเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีแนวคิดปรับรูปแบบเป็นการช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อขยะรีไซเคิ้ลจากธนาคารขยะรีไซเคิ้ลของชุมชนวัดช่องลม เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่นักเรียนนำมาตกแต่งเป็นประติมากรรมเพื่อสะท้อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication จะพิจารณาปรับรูปแบบการทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อลดเวลาการทำงานพัมนาชุมชนประมงท้องกิ่นเก่าแก่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยาด้วยความเหมาะสมในภาพรวม เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างเกิดศักยภาพสูงสุด ผ่านรูปแบบของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามลำดับต่อไปด้วย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram