ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวพระสมุทรเจดีย์รวมพลกว่า1,000 คน แสดงพลังปกป้องสถาบัน ประกาศเจตนารมณฺปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ

63-10-21-8


เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า นางพิทยา จันทร์จีน(กำนันอ้อ)ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด และกำนันตำบลในคลองบางปลากด นำกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมกันแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์ของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในการรวมพลังปกป้องสถาบันหลักของชาติ จากนั้นได้ยื่นหนังสือผ่านนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อแสดงจุดยืนของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และกลุ่มพลังมวลชนในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายหลังจากยื่นหนังสือให้กับ นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้ร่วมกันเดินรณรงค์แสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ
ในส่วนของประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ กล่าวถึง ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง มีการกระทำพาดพิงต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในนามชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ผู้มีความจงรักภักดี ขอแสดงจุดยืน และรวมพลังปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันเก่าแก่ที่สุดที่คู่มากับชาติไทย และเป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทยเคารพเทิดทูน ตลอดมา หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของพระมหากษัตริย์มิได้ลดน้อยลง ประชาชนคนไทยยังคงให้ความรัก ความศรัทธา และความจงรักภักดีมาจนถึงปัจจุบัน การรวมตัวของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป ในงานกิจกรรมดังกล่าวมี นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.เขต 7 จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันครั้งนี้ด้วย

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram