ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทนพระองค์ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากท่อส่งก๊าซแตกรั่ว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

63-10-24-3

วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต. ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับ พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากท่อส่งก๊าซแตกรั่ว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปติดตามการแก้ไขสถานการณ์ท่อส่งก๊าซแตกรั่ว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 23 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวให้ราษฎร ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่รับทราบ
พร้อมกันนี้ ได้เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซแตกรั่ว ที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ผู้แทนพระองค์ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากท่อส่งก๊าซแตกรั่ว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram