ข่าวประชาสัมพันธ์

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแพรกษาใหม่ และเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

63-10-26-7


เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 25 ต.ค.63 ที่ลานกิจกรรม ศูนย์อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กำนันธนสัน วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลแพรกษาใหม่ รวมกับ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ นำโดย นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ นายอำนวย บุญริ้ว อดีตนายก อบต.แพรกษาใหม่ อดีตสมาชิกสภา อบต.แพรกษาใหม่ ตลอดจน กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มชมรมปากน้ำไรเดอร์ จ.สมุทรปราการ และพ่อค้า ประชาชนชาวตำบลแพรกษาใหม่ กว่า 500 คน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรม รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดย กำนันธนสัน วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน ชูพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันปกป้องและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมใจกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมีเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง โดยสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทยเคารพเทิดทูนตลอดมา หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของพระมหากษัตริย์มิได้ลดน้อยลง ประชาชนคนไทยยังคงให้ความรัก ความศรัทธา และความจงรักภักดีมาจนถึงปัจจุบัน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram