ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มชาวสมุทรปราการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ กว่า 2,500 คน ร่วมแสดงพลังแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ

63-10-28


เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 27 ต.ค.63 กลุ่มพลังมวลชนจากภาคส่วนต่างๆ ในนาม กลุ่มชาวสมุทรปราการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ กว่า 2,500 คน ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ จากหน่วยงานองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ฝ่ายปกครอง ผู้แทนสถานประกอบการ สถานศึกษา กลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ตลอดจนเครือข่าย กลุ่ม อสม.สมาคม ชมรมต่างๆ และพ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 อำเภอ พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง รวมตัวกันบริเวณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ แสดงพลังความจงรักภักดี เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ โดยมี นายธนภณ คารมปราชญ์ พร้อมคณะฯ ตัวแทนกลุ่มชาวสมุทรปราการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ยื่นหนังสือต่อ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายหลังจากยื่นหนังสือได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ ร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติและพร้อมกับเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้องไปทั่วลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏเป็นที่เด่นชัด ทั้งในสื่อหลักและข่าวสารทางสื่อ ออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (social media) เป็นข่าวรับรู้กันโดยทั่วไปว่า มีการนำเสนอ ชุด ความคิด เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนักวิชาการบางกลุ่ม นักการเมืองบางพรรค สู่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลลวง (talkenews) ที่มิใช่ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เช่น พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่า พระมหากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมาย ทั้งที่ความจริงพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา
นอกจากนี้ การชุมนุมของบางกลุ่มในปัจจุบัน มีการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น ทั้งการชูป้าย และการพูดจา ตะโกนด่า ด้วยถ้อยคำหยาบคายในที่ชุมนุมเป็นไปในทางอาฆาต มาดร้าย ต่างๆนาๆ หลายครั้งหลายกรณีดังที่ปรากฏเป็นข่าวทราบกันโดยทั่วไป ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ชาวสมุทรปราการกลุ่มต่างๆ ไม่อาจทนเห็นการคุกคาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไปได้ หากปล่อยให้สถานการณ์ลุกลามต่อไปจะเป็นภัยต่อความมั่นคงในที่สุด จึงรวมใจชุมนุมกันในวันนี้ เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีและจะปกป้องสถาบันกษัตริย์สืบไป

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram