ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดการแสดงนิทรรศการ “ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้” Together To Smart City” ร่วมกันสู่เมืองอัจฉริยะ

63-10-29-3

ค่ำวันที่ (28 ต.ค.63) ที่บูธการจัดแสดงนิทรรศการ” ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้” Together To Smart City” ร่วมกันสู่เมืองอัจฉริยะ ภายในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2563
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการ “ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้” Together To Smart City” ร่วมกันสู่เมืองอัจฉริยะ โดยมีนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด /นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด /นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพลังงานบริสุทธ์ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ กล่าวว่า การแสดงนิทรรศการ “ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้” ซึ่งมาพร้อมกับ Concept “Together To Smart City” หรือ ร่วมกันสู่เมืองอัจฉริยะ” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสมโภชน์ “งานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563” ซึ่ง
หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดฉะเชิงเทราและเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย และชาวจังหวัดฉะเชิงเทรามาหลายร้อยปี และยังได้รับแรงศรัทธาของคนไทยในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาสักการะบูชาอีกด้วย และในปีนี้บลูเทคฯ ได้มีโอกาสเปิดตัวโครงการ “ฉะเชิงเทรรา บลูเทค ซิตี้” ซึ่งเป็นโครงการเมกกะโปรเจค (Mega project) แหล่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีมูลค่าโครงการโดยรวมไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับโลกอยู่ภายในโครงการ อีกทั้งเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ และจัดว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนก็เป็นได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่น่สภาคภูมิใจที่สุดของประเทศไทย และชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา จะได้สัมผัส รถยนต์ไฟฟ้า 100% ของคนไทย รวมถึงยานยนต์สาธารณะอย่างเรือไฟฟ้าและรถบัสไฟฟ้า ที่จะให้คนไทยทั่วประเทศมีความสุข สมบูรณ์ในการเดินทางและใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยชาติประหยัดฯ ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและบริเวณใกล้เคียงได้มีความสุข ความสบายใจให้กับตัวเอง และครอบครัวให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนตลอดไป
ด้านนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า อุตสากรรมหัวใจสีฟ้าอย่างฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งจากแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ที่พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต้นแบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเคียงคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และทั่วประเทศ จะทำให้เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างสังคมให้เป็นสุขกับพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างแท้จริง
ภาพ/ข่าว Wichai ฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram