ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเซีย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงรายพร้อมคณะสื่อมวลชน

63-10-31-2


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 63 โดยมี ดร. สำรวย มหาพราหมณ์ ผู้รับใบอนุญาต ฯ ดร.กาญจนา สมประโยชน์ ผู้จัดการ นายสมประสงค์ อินทร์เจริญ. ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเซีย ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการคณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงรายพร้อมคณะสื่อมวลชน ในการเข้าร่วมประชุมฯและร่วมรับฟังแนวทางการเรียนการสอนของวิทยาลัย
รายชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงรายที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเชีย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ,วิทยาลัยพาณิชยการเชียงราย ,วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ โดยมีนายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา นายธนดล ยอดพล ผู้อำนวยการ นสพ.อินไซด์ทูเดย์ นายณัทธนา รางวัลหลาย บรรณาธิการสื่อในเครือ เอเชียมีเดียพลัส พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนภาคเหนือ เข้าร่วมในการประชุม

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – เอเซีย ตั้งอยู่เลขที่ 888/8 หมู่ 6 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระดมทุนปรับเปลี่ยนวิทยาลัยและขยายพื้นที่พร้อมกับเปิดสาขาให้กับผู้เรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ปวส. และเข้าร่วมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี ดร.สำรวย มหาพราหมณ์ ผู้รับใบอนุญาต ดร.กาญจนา สมประโยชน์ ผู้จัดการ และนายสมประสงค์ อินทร์เจริญ ผู้อำนวยการ จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการโรงแรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) สาขาช่างยนต์ (มีทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนดี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาการตลาดดิจิตอล และสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยเปิดทั้งภาคปกติและภาคทวิภาคี โดยทางวิทยาลัยได้มีโครงการ เรียนฟรี มีสวัสดิการ มีหอพักและรถรับส่ง สามารถกู้ยืมกองทุนได้

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram