Uncategorized

สมุทรปราการ ชาวพระประแดงรวมตัวกว่า 1,000 คน ร่วมปกป้องสถาบัน

63-10-31

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชาวพระประแดงรวมตัวกว่า 1,000 คน สวมเสื้อเหลืองร่วมปกป้องสถาบัน
นายสมปอง รัศมิทัต ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพระประแดง นำกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลพระประแดง กว่า 1,000 คน ใส่เสื้อเหลืองเดินขบวนจากหน้าพระรูป รัชกาลที่ 2 หน้าที่ว่าดารอำเภอพระประแดง ไปบริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ หน้าพระบรมรูปทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โดยตลอดระยะทางทุกคนต่างพร้อมใจพูดทรงพระเจริญ อย่างกึกก้อง ตลอดระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งชาวพระประแดง ต่างทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และทุกพระองค์ ช่วยเหลือชาวพระประแดงอย่างหาที่สุดไม่ได้ จนทำให้พระประแดง น้ำไม่ท่วม จากโครงการพระราชดำรัส ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ รวมถึงการการคมนาคมสะดวกจากสะพานภูมิพล 1-2 รวมถึงสะพานกาญจนาภิเษก ที่ทรงดำรัสสร้างขึ้น วันนี้จึงขอรวมตัวแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน และจะรักษาต่อไป
สมุทรปราการ
ณรงค์เดช ปันเจริญ
0659391678

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram