ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ในคลองบางปลากดจัดยิ่งใหญ่งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563

63-11-02-4


เมื่อเวลา 20.30 น.วันที่ 31 ต.ค.63 ที่ลานว่างด้านหน้าอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งฬนคลองบางปลากด นาย เฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายก อบต.ในคลองบางปลากด พร้อมด้วย พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา สมาชิกวุฒิสภา นางสาว ไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 7 สมุทรปราการ ร่วมกันเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยมี นางสาวอุมาพร พึ่งสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน

–สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งผู้ที่มาร่วมงานประเพณีลอยที่ อบต.ในคลองบางปลากดได้ชมการประกวดนางนพมาศ โดยมีสาวงามในจังหวัดสมุทรปราการเข้าประกวดกว่า 20 คน ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล และสายสะพาย ถ้วยรางวัลไปครอง ประกฎว่า นางสาว พรหมพร มีแก้ว หมายเลข 17 ชนะใจคณะกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองรับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัลไปครอง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นางสาว ชนิดา วันดึก ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัลไปครอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือนางสาว อาธิยา ฉิมสอาด ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล ส่วนนางสาว ธณัฐธรณ์ พรหมบุญ คว้ารางวัลขวัญใจประชาชนไปครอง ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล
–นาย เฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายก อบต.ในคลองบางปลากด กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักในความสำคัญ คุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบไป รวมถึงเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนตำบลในคลองบางปลากดและใกล้เคียงพร้อมสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบต่อไป
******************************************************************************

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram