ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้า ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2561-2562

63-11-05

 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหาร กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประจำปี 2561 – 2562 รับประกาศนียบัตรชั้นสูง เข็มกิตติคุณ และเข็มพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram