ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

63-11-14

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง เป็นประธานในการจัดงาน พร้อมด้วย นาย สุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นาย ธวัชชัย นามสมุทร นายอำเมืองบางพลี ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกว่า
โดยมี คุณเอกอธิป รัตนอารี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัททีซีซี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับตลาดทิพย์นิมิต บางพลี จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี สมุทรปราการ ในวันที่ 13-17 พ.ย.2563 มีผู้ค้าเข้าร่วม 138 ราย รวมมีแผงขาย 170 แผง ทำให้ชาวบางพลีได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่มีคุณภาพที่เป็นผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร คัดสรรโดย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมการข้าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีช่องทางจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรถึงมือผู้บริโภคโดยตรง และผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรมด้วยสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการเอกชน โดยมีผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร เวชสำอาง สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับจากทั่วทุกภูมิภาค

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram