ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน 400 คน ส่งเสริมการทำเกษตร อย่างยั่งยืน

63-11-17-4

 

นักเรียนก็ว่า 400 คน ลงพื้นที่ศึกษาการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า ม.9 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปค่อยอดกับครัวเรือน อย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 พย 63 ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 จำนวน 400 คน ทำกิจกรรมพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในบ้านเกิด เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับนักเรียนรู้ความเป็นอยู่โดยเฉพาะการเกษตร และประวัติศาสตร์เมืองปากน้ำสมุทรปราการเพื่อให้เข้าใจภูมิประเทศ รากเหง้าจากอดีตสู่ปัจจุบันและนำไปต่อยอด ในครัวเรือนรวมถึงชุมชน จึงนำนักเรียน
มาศึกษาการทำเกษตร การทำปุ๋ยไส้เดือน ทำอาหารสัตว์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า ม.9 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ของกำนันสมปอง รัศมิทัต กำนันตำบลยางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เกษตรดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563
— กำนันสมปอง รัศมิทัต ผู้บริหารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลยางยอ กล่าวว่าพื้นที่ศูนย์มีพื้นที่รวม 10 ไร่ครึ่ง มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์ อาทิไก่ดำ เป็ด และแพะ ส่วนแปลงเกษตรมีการปลูกพืชบนกระเบื้อง พืชผสมประสาน ทั้งหมดปลูกแบบออแกนิค ปลอดสาร ปลอดภัยทั้งผู้ปลูกและผู้ซื้อไปรับประทานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื่นที่อีกด้วย
ภาพ/ กิตติวัฒน์ พึ่งเขื่อนขันธ์
ข่าว /เรืองริชม์ ปันเจริญธนกฤต

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram