ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม”

63-11-23-2

สมุทรปราการ  วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram