ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื้อหอม! คณะอบต.โนนสวางร้อยกว่าคนเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการสวล.ต่อเนื่อง

63-11-25

ชุมชนวัดช่องลมเริ่มเนื้อหอม คณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะในชุมชนต่อเนื่อง ล่าสุด คณะ อบต.โนนสวาง จ.อุบลราชธานี กว่า 100 คน เดินทางไกลลงพื้นที่ศึกษาดูงาน รองปลัด อบต.โนนสวาง เผยมีปัญหาลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่บ่อยครั้ง ได้แต่จัดการฝังกลบ เล็งประสานผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกลดปริมาณขยะ

วันที่ 24 พ.ย.63 ชาวบ้านชุมชนวัดช่องลม โดย นายรุ่งโรจน์ โล่ห์ทองคำ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดช่องลม และคณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication องค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี นำโดย นายเวียงจันทร์ แก่นสาร นายยุทธนา บุญมั่น รองนายก อบต.โนนสว่าง และนายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์ รองปลัด อบต.โนนสวาง ที่ได้นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โนนสวาง พนักงานตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐฏิจพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางได้มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันในองค์กร ตลอดจนแลกปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางต่อไปด้วยเช่นกัน

ด้าน นายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์ รองปลัด อบต.โนนสวาง เปิดเผยว่าในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางนั้นเป็นพื้นที่ทีมีความกว้างขาวง มีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านกระจายกันอยู่อาศัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้การจัดเก็บขยะไม่เหมือนกับที่เมืองพัทยา ปริมาณขยะมูฝอยในแต่ละวันถึงแม้จะมีไม่มาก แต่ปัญหาที่พบคือการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะที่พบแต่ละครั้งจะพบในจำนวนมาก และเมื่อเจ้าหน้าที่มาพบอีกทีก็กลายเป็นขยะเน่าเสียเกินกว่าที่จะนำมารีไซเคิล และด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านจึงไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปจัดการด้วยการฝังกลบและปลูกพืชคลุมดิน ตรงนี้ทาง อบต.จึงได้พยายามปลูกฝังเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานในการสร้างจิตสำนึก

การเดินทางมาศึกษายังเมืองพัทยาในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับชมข่าวทางสถานีโทรทัศน์แล้วเห็นว่าชุมชนวัดช่องลมเป็นชุมชนที่มีการจัดการขยะด้วยระบบการเปิดทำการธนาคารขยะรีไซเคิลสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน จึงรวบรวมข้อมูลก่อนประสานงานตอดต่อมาศึกษาดูงานดังกล่าว โดยเดินทางกันมา 2 รถบัส รวมแล้ว 100 กว่าคน แต่เนื่องด้วยคณะที่เดินทางมานั้นมีผู้สูงอายุไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินจึงขอรออยู่ที่ลานจอดรถวัดช่องลม เนื่องด้วยสถานที่จัดมีที่จอดรถไม่เพียงพอ จึงเดินมาดูงานได้ประมาณ 80 คน ซึ่งถือว่าการรับทราบข้อมูลการจัดการขยะของชุมชนในครั้งนี้ถือได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะเป้นแนวทางในการสร้างจิดสำนึกให้ชาวบ้านที่ อบต.โนนสวางจะได้ดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ทางคณะองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางได้ให้ความสนใจการจัดนิทรรศการแสดงข้อมูลเรื่องพลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำจากพืช 100% ที่ถือได้ว่าเป้นนวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยทางทีมงานคณะ อบต.โนนสวางได้ประสานงานขอนามบัตรจากนายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์ รองปลัด อบต.โนนสวาง พร้อมแลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อทำการติดต่อในการประสานงานข้อมูลและแนวทางความร่วมมือการผลักดันการใช้พลาสต์พืชในท้องถิ่นของ อบต.โนนสวางตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้คลี่คลายแล้วจึงต้องการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้คนในอบต.โนนสวางหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึ้นด้วย

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram