ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

63-12-07

 

เมื่อวันนี้ 7 ธ.ค. 2563 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)
สำหรับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้ มีผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฎิบัติการ 2 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฎิบัติการ 1 นายสุทัศน์ สุวรรณผ่องใส รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการพาณิชย์ นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายบำรุงรักษา นายไชยยศ ชูปัญญา รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายสนุบสนุนธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ พนักงานและลูกจ้าง ทสภ. รวมถึงผู้ค้ารายย่อยภายใน ทสภ. รวมจำนวน 50 คน โดยผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมทุกคนร่วมสวมเสื้อเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์กันอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหอพระพุทธมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว ทสภ. เคารพสักการะ รวมถึงบริเวณหน้าอาคาร AOB
โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ว ยังเป็นการแสดงออกซึ่งสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ รวมถึงเป็นการร่วมกันทำความดี โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษกิจพอเพียงและน้อมนำพระราชปณิธานการบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ และการทำความดีด้วยหัวใจของรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 มาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน เนื่องจาก ทสภ. เป็นท่าอากาศยานที่ต้องให้บริการที่ดีมีความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเหนือระดับสากล และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการได้ ซึ่งจะทำให้ ทสภ. มีความเจริญรุ่งเรือง ส่งผลดีทั้งต่อองค์กรและประเทศชาติ ต่อไป
………………………………………………………………….


ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9030
โทรสาร 0 2132 9019

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram