ข่าวประชาสัมพันธ์

สมุทรปราการ แห่งแรกของไทย ปธ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดป้ายเชิดชู โรงเรียนต้นแบบต่อต้านการทุจริต

63-12-15

ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดป้ายเชิดชูโรงเรียนต้นแบบในการต่อต้านทุจริต แห่งแรกของประเทศไทยหรือป้ายรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจําปี 2562 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในการจัดงาน ACSP AntiCorruption Day เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนในการปลูกฝังค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริตร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กล้าที่จะเตือน ไม่รับ ไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบจากรั่วโรงเรียนสู่ครอบครัวและชุมชน ณ.ลานอเนกประสงค์ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินทางมาเป็นประธานเปิดป้ายแพเพื่อเชิดชูโรงเรียนต้นแบบในการต่อต้านการทุจริต แห่งแรกของประเทศไทย งาน ACSP AntiCorruption Day พร้อมทั้ง มอบเกียติบัตร ให้แก่ ผู้ดําเนินโครงการ คณะกรรมการฝ่ายจัดงาน และตัวแทนนักเรียน โดยมี พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต , ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ พร้อมตัวแทนจากจังหวัด ตัวแทนจากอำเภอและเทศบาลเมืองบางเมือง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นสักขีพยาน
–ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กล่าวว่าทางฝ่ายปกครอง นักเรียน ACSP THE FORCE AWAKENSNEXT GEN โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทั้งคณะครู นักเรียนรวมถึงสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ต่างมีความตั้งใจที่จะสร้างแบบอย่างที่ดีในการต่อต้านทุริต ซึ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการรับรู้ในการในโรงเรียน ชุมชน และครัวเรือนของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความร้ายแรงของการทุขจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม
ดังนั้นจึงจัดเวทีให้ทุกฝ่ายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และสร้างความตระหนักของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลูกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และเพื่อเป็นเกียรติสร้างความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ด้วยการจัดพิธีเปิดป้ายรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจําปี 2562 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู 3.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกต่อต้านการทุจริตให้กับนักเรียนคุณครูพนักงานผู้ปกครองและชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการนำเสนอวีดีทัศผลการดำเนินงานโครงการ ACSP AntiCorruption พิธีเปิดป้ายรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจําปี 2562 การประชุมสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน การอมรมนักเรียนแกนนําช่อสะอาดต้านทุจริต โดยวิทยากรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตการเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านการแสดงเพลงฉ่อย ACSP ต่อต้านการทุจริต การแสดงเต้นประกอบเพลง ต่อต้านการทุจริต การกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา หัวข้อ คอร์รัปชันทำลายฉัน ทำลายชาติ การแสดงดนตรี รุ่มใหม่หัวใจไทย และการมอบธง ACSP Anti Corruption จากรุ่นที่ 1 สู่รุ่นที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกันนี้มี น.ส.พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ ดาราช่ิง 7 เข้าร่วมรับใบประกาศเชิดชูในครั้งนี้อีกด้วย ในฐานะศิษย์ เก่าสร้างคุณประโยชน์ในการรณรงคึ์ต่อต้านการทุจริต
—————

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram