ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเชื้อ เพื่อคนไทย

63-12-24


คนไทยทุกคน ทุกสิทธิ์ รวมถึงคนต่างด้าวที่มีประกันสังคม ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง
ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ
COVID-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่โรงพยาบาลในเครือจุฬารัตน์ ทุกสาขา

เกณฑ์เสี่ยงติดเชื้อ COVID19 มีดังนี้
1. ผู้ที่มีประวัติหรือมีผู้ใกล้ชิด เดินทางไป จ.สมุทรสาคร หรือเขตติดโรค
2.ผู้สัมผัสใกล้ชิด กับผู้ป่วยสงสัย/ ผู้ป่วยยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19
3. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่สัมผัสกับ ผู้ป่วยยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์)
มีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 3 ข้อข้างต้น ร่วมกับมีอาการโควิด-19 อย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์แต่ประสงค์ต้องการตรวจ หรือเคยใช้สิทธิ์ตรวจฟรีไปแล้ว
สามารถเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลในเครือจุฬารัตน์ ทุกสาขาเช่นกัน
ในราคา 3,000 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์)

อย่าลืม สวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง เสมอ
หากเป็นไปได้แนะนำให้เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน Call center 1609

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram