ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรกรชาวคลองสวนสมุทรปราการ​​ยื่นหนังสือ​ ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรจากสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรของการบริหารจัดการน้ำโครงการพระองค์ไชยานุชิต

63-12-25


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
//ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ​ เกษตรกรชาวตำบลคลองสวน​ นำโดยนายถนอม​ ยังเจริญ​ ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ​เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายสุเมธ​ ธีรนิติ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ​ เพื่อขอความช่วยเหลือถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรจากสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรของการบริหารจัดการน้ำโครงการพระองค์ไชยานุชิต
//ตามที่นายถนอม ยังเจริญ เกษตรกรชาวตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประชาชนพร้อมรายชื่อรายครัวเรือนของกษตรกรในพื้นที่ อำเภอเมือง ตำบลคลองเปร็ง ตำบลนครเนื่องเขต ตำบลบางเตย และตำบลบางกะไห อำเภอบ้านโพธิ์ ตำบลเกาะไร่ ตำบลเทพราช
อำเภอบางปะกง และ ตำบลบางบ่อ ตำบลบางพลีน้อย ตำบลบนระกาศ ตำบลคลองสวน ตำบลเปรึง ตำบลคลองด่าน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าวและประมง บางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของโครงการพระองค์ไชยานุชิตตั้งแต่วันที่ 28ตุลาคม 2563 ที่ผ่นมา หลังสิ้นฤดูฝน ซึ่งคลองที่เชื่อมต่อจกดลองพระองค์เจ้ไชยานุชิตมีระดับน้ำในคลองลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรจึงรวมกลุ่มไปสอบถามและได้ขอคำชี้แจงจากโครงการของชลประทานและคลองพระองค์เจ้ไชยนุชิต ถึงการระบายน้ำลงสู่ทะเลและการผันน้ำของการ
ประปาส่วนภูมิภาคไปที่อ่างเก็บน้ำบางพระ ว่าจะมีการระบายน้ำออกสู่ทะเลและสูบส่งไปอ่างเก็บน้ำบางพระระยะเวลวันที่เท่าไหร่ ได้คำตอบจากหน่วยงานทั้งสองส่วนว่าจะหยุดในวันที่ 1ธันวาคม 2563 แต่ก่อนที่จะหยุดระบายหรือหยุดสูบน้ำ ก็ไม่มีการปิดประตูสายคลองต่างๆ ที่เชื่อมกับคลองพระองค์เจ้ไชยานุชิต เพื่อที่ะกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในฝั่งตะวันออก หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ป็นต้นมา ระดับน้ำก็ลดต่ำลงผิดปกติอย่างรวดเร็วทำให้เกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเขตอำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะกง อำเภอเมืองของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ความได้รับความเดือดร้อน คาดว่าจะไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ​มาวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ประชาชนที่ทำการเกษตรในตำบลต่างๆ ได้รวมตัวกันไปสอบถามข้อมูลจากประตูระบายน้ำท่าถั่วเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ได้คำตอบสุดท้ายว่า ทางส่วนเหนือของเขตโครงการพระองค์ไชยานุชิตไม่มีน้ำเติมมาให้ในโครงการแล้ว ซึ่งเป็นคำตอบที่พี่น้องเกษตรกรมีข้อสงสัยเชื่อว่าไม่นจะเป็นความงริง เนื่องจากปัจจุบันยังมีน้ำในเขื่อนต่างๆ ได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จัหวัดลพบุรี เกิน74 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
//การดำเนินการบริหารจัดการน้ำของโครงการพระองค์ไชยานุชิตดังกล่าว ทำให้
เกษตรกรเดือดร้อนไม่มีน้ำในการทำการเกษตร ซึ่งในปีที่ผ่านมาในปี 2562/2563 เกษตรกรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรทำให้เป็นหนี้สินจำนวนมาก ได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง และในปีนี้มีแนวโน้มจะเกิดเหตุการณ์เหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติ ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูแล้งอีกหลายเดือน ในวันนีัทาง เกษตรกรจึงรวมกลุ่มและแต่งตั้งตัวแทนมาร้องทุกข์กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการโดยตรง เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ ไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับปีที่ผ่นมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดทุนและเกษตรกรยังเป็นหนี้เป็นสินจำนวนมาก จึงขอให้โครงกรชลประทานบริหารจัดการผันน้ำ เพื่อรักษาระดับให้เพียงพอต่อการทำการเกษตร ในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม
2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564เนื่องจากโครงการตั้งและครอบคลุมพื้นที่ สองจังหวัด คือจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram