ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรพร้อมอุดหนุนสินค้า ในโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

64-12-97

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรพร้อมอุดหนุนสินค้า ในโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรจากจังหวัดยโสธร ที่นำข้าวสารและสินค้าเกษตรมาจำหน่ายในโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้แวะชมสินค้า พูดคุยกับเกษตรกรและได้รับทราบว่า เกษตรกรประสบปัญหาน้ำท่วมข้าว ทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะข้าว ทำให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้เกิดปัญหาในการจำหน่ายข้าวสารออกสู่ผู้บริโภค ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้กำลังใจเกษตร พร้อมทั้งอุดหนุนข้าวจากเกษตรกรแต่ละร้านที่มาร่วมโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา”

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมอุดหนุนข้าวและสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่และผู้ผลิตที่สำคัญ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีกำลังใจในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้แก่คนไทยต่อไป

สำหรับโครงการ “ทัพฟ้า ช่วยชาวนา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยมีข้าวและสินค้าเกษตรวางจำหน่าย ดังนี้
ข้าวเหนียวก่ำ กิโลกรัมละ ๕๐ บาท
ข้าวเหนียวขาว กิโลกรัมละ ๒๖ บาท
ข้าวเหนียวขาวปลอดสาร กิโลกรัมละ ๓๕ บาท
ข้าวกล้องมะลิแดงอินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
ข้าวกล้องหอมมะลิ ๑๐๕ อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
ข้าวกล้องผสม ๕ สายพันธุ์อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
นอกจากนี้ภายในงานยังมี การจำหน่ายพันธุ์ไม้ด่างและต้นไม้สวยงาม, การจัดอบรมฝึกอาชีพ (ไม่มีค่าใช้จ่าย), ตลาดนัดของอุปโภคบริโภค และสินค้าราคาประหยัดอีกมากมาย

ที่มา :กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram