ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศเวียนเทียนที่เมืองโบราณ สมุทรปราการ เนื่องในวันมาฆบูชา

65-02-20

 

เมื่อเวลา 17.30 น. พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางร่วมงาน “วันมาฆบูชา” ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล เมืองโบราณ สมุทรปราการ โดยทางเมืองโบราณ เปิดให้ลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน สำหรับกิจกรรมที่ทางเมืองโบราณจัดขึ้น เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสักการะหลวงพ่อโต ,พระพุทธปาลิไลยกะชินสีห์ ,พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ,พระนเรศวรมหาราช ,พระเจ้าตากสินมหาราช,พระธาตุประจำปีเกิด เจดีย์อุปปาตะสันติ โดยเวลา 17.00 น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา เวลา 18.00 น. พระสงฆ์เจริญพระปริตรและ สวดบทธัมจักกัปปวัตนสูตร
เวลา 19.00 น. ประกอบพิธีเวียนเทียน
รอบหมู่พระธาตุประจำปีเกิด เจดีย์อุปปาตะสันติ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้างาน และ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงาน รักษาระยะห่างระหว่างกัน

สำหรับวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนา เรียกกันว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินชีวิตและเผยแผ่พระพุทธศาสนานา ต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram