ข่าวประชาสัมพันธ์

AOT นำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

65-03-29-2

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และ นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน AOT นำคณะผู้ถือหุ้น AOT เข้าเยี่ยมชมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565
ในโอกาสนี้ นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ได้บรรยายสรุปภาพรวมโครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ต่อจากนั้น ได้นำคณะฯ ทดลองโดยสารรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ไปยังอาคาร SAT-1 และได้นำชมพื้นที่ให้บริการต่างๆ บริเวณชั้น 2 และ 3 ของอาคาร ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น AOT รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจของ AOT อีกด้วย ทั้งนี้ ตลอดการเยี่ยมชมมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram