ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ทำฟันฟรีให้กับชุมชนตำบลบางด้วน

65-10-07

โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ทำฟันฟรีให้กับชุมชนตำบลบางด้วน
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. ประจำปี 2565 ณ วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชัย เมฆศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยปลัด อบต.นายสาโรจน์ ชาติพราหมณ์ เข้าร่วมกิจกรรม และมีนายวันชัย ลิ้มมณี หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านทันตสาธารณสุขและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และชุมชนอีกด้วย
ซึ่งหน่วยทันตกรรม กฟผ. ในครั้งนี้ได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบางด้วน ซึ่งเป็นชุมชนรอบ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยจะให้บริการด้านทันตกรรมต่างๆ เช่น การตรวขสุขภาพช่องปาก การขูดหินปูน และการถอนฟัน ซึ่งให้บริการทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การบริการด้านทันตกรรมดังกล่าวนั้น ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้ให้บริการทันตกรรมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน
สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในชุมชนตำบลบางด้วน อาทิ วัดบางด้วนนอกที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดโครงการ คณะทำงานจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบริการผู้เข้ารับการรักษา ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งคณะทำงานจากหน่วยงาน กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ที่ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram