ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ นำคณะผู้นำชุมชน เยี่ยมชมเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับผู้นำชุมชน

65-10-23

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นางสาวอรอนงค์ วิศิษฐ์โสภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นางสาวภิญญา อินนุกูล หัวหน้าแผนกสร้างสัมพันธ์ชุมชนพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ นำคณะผู้นำชุมชน ทสม.และอสม. พร้อมทั้งชุมชนตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 32 คน เยี่ยมชมเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับผู้นำชุมชน และเป็นช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ภารกิจ กฟผ. อย่างถูกต้องชัดเจนในเชิงประจักษ์

โดยในกิจกรรมมีการบรรยายสรุปภารกิจของเขื่อนรัชชประภา การรายงานความก้าวหน้างานโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 5 และชุดที่ 6-7 รายงานความก้าวหน้างานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้เครื่องที่ 1-5 และแผนงานการรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1 โดยมีนางสาวภิญญา อินนุกูล หัวหน้าแผนกสร้างสัมพันธ์ชุมชนพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram