ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลด่านสำโรง สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ และโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เทศบาลตำบลด่านสำโรรง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

65-12-03-2

 

ที่โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ซอยศรีด่าน 3/1 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลด่านสำโรง สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ และโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เทศบาลตำบลด่านสำโรง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายไพศาล วีรชาติวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรง, พันตำรวจโทหาญชัย สิทธิธนังกูร สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ นางวรนุช โบราณประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่ที่มีขยะมูลฝอย มีหญ้าและต้นไม้รกทึบ ให้เกิดความสะอาด เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก อันเป็นการจัดการบริการสาธารณะทีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง ภายใต้โครงการรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาดและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
นอกจากนี้ในวันนี้ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนา เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณซอยศรีด่าน 3/1 แยก 1 และซอยศรีด่าน 3/3 แยก 1 ซึ่งได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลด่านสำโรง ครู นักเรียนโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เข้าร่วมในกิจกรรม

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram