ข่าวประชาสัมพันธ์

สมุทรปราการ ผู้ว่า นำชาวพระประแดง ระลึกวันดินโลก วันพ่อแห่งชาติ

65-12-06

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำชาวพระประแดง Kick Off งานวันดินโลก ที่ชาวพระประแดงต่างซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงศึกษาคันคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และชาวพระประแดงนำมาปรับใช้แก้ปัญหาดินน้ำกร่อยปลูกพืชสวนไร่ ได้ยั่งยืน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปรากร เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก พร้อมเปิดงาน Kick Off งานวันดินโลก โดยมี , พ.ต.อ.ประเสริฐ เฮงสุวรรณ ผกก.สภ.บางพลี , นายสำเนา รัศมิทัต นาย อบต.บางน้ำผึ้ง , นายสมปอง รัศมิทัต นายก อบต.บางยอ และฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อมาแสดงพลังและความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงศึกษาคันคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และชาวพระประแดงนำมาปรับใช้แก้ปัญหาดินน้ำกร่อยปลูกพืชสวนไร่ ได้ยั่งยืน
นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง กล่าวว่าในพิธีในวันนี้ทางอำเภอพระประแดง พร้อมกับกำนันผู้ใหญ่ ร่วมถึงพ่อค้าประชาน ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก อย่างกึงก้อง ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้
และพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาคันคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน/และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งชาวพระประแดงจะแสดงพลังสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาดินอย่างยั่งยืน และจะรักษาความอุดมสมบูรณ์แห่งดินเพื่อเป็นแหล่ง สร้างอาหารที่มีคุณภาพ จะต่อยอดขยายผลขับเคลื่อนเครือข่ายพลังแผ่นดินสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายสมปอง รัศมิทัต นายก อบต.บางยอ ที่นำศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปรับปรุงดิน จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรคุ้งบางกะเจ้า จนมีองค์กร คณะเข้ามาศึกาดูงานเป็นจำนวนมาก

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram