ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท. โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีส่งมอบโครงการห้องสุขา โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษกร์) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

65-12-13-2


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีส่งมอบโครงการห้องสุขา โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีนายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้และทีมงานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างห้องสุขา โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวภูริตา มีวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนคลองบางแก้ว นายประพจน์ แย้มพราย กำนันตำบลบางพลีใหญ่ นายยุทธนา สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่เข้าร่วมรับมอบโครงการ
ในการดำเนินโครงการฯ ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคมในด้านต่างๆควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการฯ โดยเฉพาะการส่งเสริมทางด้านการศึกษาและด้านคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในประเทศเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์)ประสบกับปัญหาเรื่องปริมาณห้องสุขามีปริมาณไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนจึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างห้องสุขาสำหรับนักเรียนที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของนักเรียนและให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram