ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม จัดใหญ่ โครงการ”เที่ยวชุมชนยลวิถี” ณ วัดบางน้ำผึ้งใน ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

65-12-19-2

 

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 พระครูปัญญาธีรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน ประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ”เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ชุมชนคุณธรรมฯวัดบางน้ำผึ้งใน โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ ในการบริหารพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ยึดหลักน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อมา ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้อง เยี่ยมศิลปวัฒนธรรม หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล พร้อม ตัดริบบิ้นปล่อยขบวนจักรยาน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นายสมหวังเกษมโกสินทร์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นางสุมณฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ พ.ต.อ.ประเสริฐสุข เฮงสุวรรณ์ ผกก.สภ.พระประแดง นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายก อบต.บางน้ำผึ้ง นายวิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสมาชิกสภา อบต.บางน้ำผึ้ง นายสมปอง รัศมิทัต นายก อบต.บางยอ เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมในพิธี

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram