ข่าวประชาสัมพันธ์

ทต.บางเมือง ร่วมจัดกิจกรรม อสม.ชวนเดินวิ่ง 2022 หรือฟันรัน (Fun Run)สมทบทุนช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.ตำบลบางเมือง)

65-12-19

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.00 น. นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อสม.ชวนเดินวิ่ง 2022 โดยมี นางสาวภริม พูลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 3 นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นางสาววริศรา มีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง เขต 2 นายมานะชัย หัสมาฆะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง เขต 4 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง เขต 7 นายพิษณุวัส คำงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง เขต 8 นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายปาณวัฒน์. อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายเลิศชาย. ยั่งยืน รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
นางวัญเพ็ญ สุขสมบุญ ประธานกรรมการเครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางเมือง และคณะทำงานตามกิจกรรม อสม.ชวนเดินวิ่ง 2022 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของกลุ่มสมาชิก อสม. ซึ่งจากการที่ อสม.ทุกท่าน ได้ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจ ดูแลพี่น้องประชาชน และร่วมต่อสู่กับโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างไม่ท้อถอย จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม อสม.ชวนเดินวิ่ง 2022 หรือฟันรัน (Fun Run) ระยะทางการเดินวิ่งไม่เกิน 5 กิโลเมตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มอายุ จำนวน 1,000 – 1,500 คน เพื่อสร้างความสนุกสนาน กระชับความสัมพันธ์ในหมู่อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองและยังเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
การจัดกิจกรรม อสม.ชวนเดินวิ่ง 2022 ในครั้งนี้ รายได้ทั้งหมดหลังการหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้เครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางเมือง เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางเมือง ในกรณีเจ็บป่วย หรือเป็นผู้มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) และเสียชีวิต และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพี่น้อง อสม. ที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ช่วยปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือสนับสนุนทุนทรัพย์ อาหาร น้ำดื่ม และได้รับความอนุเคราะห์สถานพยาบาล มูลนิธิกู้ภัย รพ.สต. สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ที่กรุณาอำนวยความสะดวกตลอดการจัดกิจกรรม

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram