ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่26 สถาบันพระปกเกล้า
เข้าพบท่านอาจารย์ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงมุทิตาจิตและขอพรเนื่องในวาระที่วันนี้21ธันวาคม 2565

65-12-22

ดร.ณัฐพงษ์ จตุรชาติสุคนธ์
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายอาร์ม ทิพยจันทร์
นายประเสริฐ ศิริศุภนนท์
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่26 สถาบันพระปกเกล้า
เข้าพบท่านอาจารย์ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงมุทิตาจิตและขอพรเนื่องในวาระที่วันนี้21ธันวาคม 2565
ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย หมดวาระการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นวันสุดท้ายครับ ท่านอาจารย์ได้ให้พรและขอให้ดำรงตนและรักษาเกียรติให้เหมาะสมในฐานะนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า ครับ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram