ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง จัดใหญ่ประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

65-12-28-6

วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง จัดใหญ่ประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.ของวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ให้ความเมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามมติมหาเถรสมาคมก่อนเริ่มการประชุม
ในการนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานไฟพระฤกษ์ ให้เจ้าคณะอำเภอทุกแห่ง เพื่อใช้ต่อจุดในงานเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรต่อไป
การประชุมครั้งนี้ มีพระเถระวิทยากร พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค ๕ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนารามราชวรวิหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฎิบัติหน้าที่ในการเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้ปกครอง
พระเดชพระคุณ พระราชเสนาบดี(จรัล สิริธัมโม)รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ พร้อม พระครูวิมลศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ พระราชพัฒนสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร พระมงคลธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง เจ้าอาวาสวัดศิริเสาธง พระวชิรธรรมวิธาน เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ เจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส พระศรีรัตนเมธี เจ้าคณะอำเภอบางพลี เจ้าอาวาสกิ่งแก้ว พระมหาวิทูร ธัมมโขโต เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และพระราชสมุทรวัชรจารย์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร ร่วมถวายการต้อนรับ/ถวายรายงานต่อองค์ประธาน ซึ่งมี พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี นางสุมณฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายชำนาญ ชาญชัย ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมถวายการต้อนรับและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram