ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานเเม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง “สร้างความยั่งยืนให้กับเยาวชนในท้องถิ่น

66-01-06-2

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานเเม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะเเม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และแบ่งปันให้ผู้ปกครองนำไปประกอบอาหาร อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา แห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ” และได้รับชมการแสดงดนตรีของเยาวชนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ติดตามงานแม่บ้านมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนได้มีการจัดการคัดแยกขยะ ส่งเสริมให้เยาวชนและครอบครัวรู้จักคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และรับชมการสาธิต การทำแส้ปัดยุง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยนักเรียน
ในการนี้ นางอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย ได้กล่าวต่อคณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ และ ผู้บริหาร, คณะครู และนักเรียนของโรงเรียนที่ร่วมให้การต้อนรับ ชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ที่มีความมุ่งมั่นจริงจัง ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกๆด้านของเยาวชน ให้กำลังใจเพื่อการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram