ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับกรมอนามัยและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มอบป้าย
รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

66-01-16

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
นายรัชชาณล กิตติพัทธ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) นายอุดม กลิ่นพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้แก่ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน 58 ร้าน
ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับรองคุณภาพความสะอาด
และปลอดภัย ประจำปี 2566 โดยมี ผู้แทนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และผู้ประกอบกิจการร้านอาหารภายใน ทสภ. เข้าร่วม
ในพิธีมอบป้ายรับรองฯ ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)

**********************************
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9031

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram