ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์ ให้พี่น้องชาวเกษตรกร เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

66-02-03

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.หอประชุมศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
นายธนธร รุ่งเกียรติธนโชติ ประธานอนุกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะมีนายเธียรทรรศน์ น้อยวัฒนา รองประธานอนุกรรมการ , นายอนุพงศ์ มุทราอิศ , นายกิตติธัช เทียนงาม , ว่าที่ร้อยเอกอนุชิต โหยหวล เลขานุการ และนางเกศสุดา ปินตาดง ผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่กำหนดเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 8 กพ. – 12 กพ 66 ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน จาก 4 เขตพื้นที่ อาทิตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลบางเมือง และตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
นายธนธร รุ่งเกียรติธนโชติ ประธานอนุกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทผู้เแทนเกษตรกร นั้นทำตามข้อ 17 แห่งระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ.2566 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตร และวันในครั้งนี้ ทางคณะจะลงพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกร ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนภาคเกษตรในแต่ละพื้นที่นำปัญหาทุกมิติรวบรวมสู่สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาอย่างถูกจุด
ส่วนคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้ง ต้องประกอบอาชีพ สัญญชาติไทย มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการ , อายุต้องไม่ต่ำกว่า 25 ปี , ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย , ไม่ใช่ราชการและพนักงานของรัฐ , และต้องไม่เคยจำคุก สุดท้ายต้องมีเล่มเขียว จากสำนักงานเกษตรกร , สำนักงานปศุสัตว์ และสำนักงานประมง จึงอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร มาร่วมสมัครรับเลือกตั้งแต่วันที 8 กพ – 12 กพ 66 ณ.ที่ว่าการอำเภอทั้ง 6 อำเภอ และร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

ด้านนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ​ เผยว่าอยากจะให้พี่น้องชาวเกษตรกร ให้ความสำคัญในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรฯ ในครั้งนี้ เพราะทุกเสียง ทุกปัญหาในแต่ละพื้นที่ จะขึ้นตรงกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด รวมถึงพัฒนาส่งเสริมสินค้าเกษตร รวมถึงเพิ่มช่องทางทางการตลาด ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรไทย อย่างยั่งยืน ท่านใดสนใจเข้าไปติดตามข่าวสารได้ที่เพจ สภาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram