ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอพระประแดง ร่วมกับคณะสงฆ์วัดจากแดง เปิดโครงการฟื้นฟูผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด คืนสภาพสู่สังคม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

66-03-10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
พระราชวัชรบัณฑิต ( เจ้าคุณประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง พร้อมด้วย นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยานายอำเภอพระประแดง เป็นประธานเปิดโครงการผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 9 – 23 มีนาคม 2566 โดยมี นายสิทธิโชค ศรีเจริญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.พระประแดงและ หัวหน้าส่วนราชการ อ.พระประแดง อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพระประแดง พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดชายหญิงจำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ของ อำเภอพระประแดง โดยทาง อำเภอพระประแดงได้รวบรวมรายชื่อผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้านอย่างเร่งเด่วน ซึ่งสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยยึดหลักผู้เสพ คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและป้องกันกลุ่มเสี่ยงนั้นกลับไปเหยื่อของยาเสพติดอีก

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram