ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการขับเคลื่อนคัมภีร์เทศน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)

66-04-29-4

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ
ณ ศาลาวุฒิธรรมธรรมสุนทร วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวง
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ให้ความเมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทโครงการขับเคลื่อนคัมภีร์เทศน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลาวุฒิธรรมธรรมสุนทร วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวง โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชเสนาบดี(จรัล สิริธัมโม)รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวง
พร้อมคณะสงฆ์ เจ้าคณะผู้ปกครองวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อม ท่านพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด ท่านขัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมถวายการต้อนรับ
ต่อมา เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ปปช.บรรยายพิเศษ เรื่อง”ความคาดหวังในการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรด้านทุจริตการศึกษา”
หลังจากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ น พระวิเชียรโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑ แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อ “อนุรักขนาปธานกถา”
ในเวลา ๑๓.๐๐ น.บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการเผยแผ่ การกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการขับเคลื่อนคัมภีร์เทศน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) พระพร้อม”โดย พระมหาอดิเดช สติวโร คณะดำเนินโครงการ
เวลา ๑๔.๓๐ น.พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ บรรยายพิเศษ เรื่อง”กฎหมายน่ารู้ คู่มือคณะสงฆ์”เป็นประธานมอบคัมภีร์เทศน์ให้แก่พระสังฆาธิการในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๑๔ วัด โดยถวายวัดละ ๓ ชุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในทางปฎิบัติต่อไป

เวลา ๑๕.๓๐ น.เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม ให้ความเมตตาเป็นประธานกล่าวให้โอวาทกับพระสังฆาธิการ เจ้าคณะผู้ปกครองพระอารามต่างและปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram