ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้องนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้หมด จึงจะช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง

66-06-14

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าขยะชุมชนก่อปัญหาต่อสังคมหลายด้าน ไม่ว่าจะปัญหาสุขอนามัยจากเชื้อโรค ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะเศษอาหารที่บูดเน่า ปัญหาความสกปรกของพื้นที่และภูมิทัศน์ไม่สวยงาม เป็นต้น ปัญหานี้แก้ไขไม่สำเร็จ ถ้าทุกภาคส่วนไม่ร่วมมือกัน

ด้วยความมุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนช่วยผลักดันให้จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดสะอาดปราศจากปัญหาขยะชุมชนล้นเมือง กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพีกรุ๊ป โดยการนำของนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กำหนดแนวทางการใช้หลัก 3Rs ไปใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะชุมชนล้นเมือง โดยหลัก 3Rs ประกอบด้วย ลดการสร้างขยะใหม่ หรือ Reduce การใช้ของซ้ำๆจนคุ้มก่อนอย่ารีบทิ้ง หรือ Reuse และการนำสิ่งของเก่าหรือขยะไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ Recycle

พนักงานอีอีพีกรุ๊ป เริ่มงานรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการแยกขยะตั้งแต่ที่บ้าน ก่อนจะนำมาทิ้งลงถังขยะกลาง โดยแนะนำให้แยกขยะเศษอาหารพืชผักผลไม้ออกใส่ถุงขยะเปียกที่บูดเน่าได้เพื่อที่จะสามารถกำจัดโดยนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ แยกขยะแห้งที่สามารถขายได้ เช่น พวกขวดแก้ว กระดาษกล่อง กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษอื่นๆ ขวดพลาสติก โลหะต่างๆ และแยกขยะอันตรายรวมทั้งขยะอีเล็คทรอนิคส์ต่างๆใส่ถุงแดงหรือถุงต่างหากไม่ทิ้งรวม เพราะเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ไฟไหม้บ่อขยะบ่อยๆ

พวกเราชาวอีอีพี เริ่มงานถ่ายทอดความรู้เรื่องการกำจัดขยะเปียกที่บูดเน่าได้และขยะเศษวัสดุ ทั้งรูปแบบการออกบรรยายให้แก่ชุมชนและหน่วยงานองค์กรต่างๆในพื้นที่สมุทรปราการ และการออกสาธิตการสร้างแปลงปลูกพืชที่ทำจากเศษวัสดุ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้ขยะเศษอาหาร เราแนะนำให้เอาขยะวัสดุเหลือใช้หลากหลายประเภท ทั้งเศษไม้ กระป๋องสังกะสี และขวดแก้วต่างๆ มาก่อสูงเป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัวรูปทรงเหมือนพิซซ่าที่โดนกินไปแล้วหนึ่งชิ้น เรียกว่า คีย์โคน (Keycone) แล้วเอาถังพลาสติกก้นรั่วฝังลงกลางแปลงคีย์โคนเพื่อใส่เศษอาหารพร้อมมีฝาปิดกันแมลงวันหรือสัตว์ต่างๆเพื่อที่เศษอาหารเหล่านี้ จะได้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับพืชผักสวนครัวที่ปลูกในคีย์โคน

องค์ความรู้ของอีอีพีในรูปแบบคีย์โคนนี้ ส่งผลให้ขยะประเภทเศษอาหารและเศษวัสดุที่ทุกครัวเรือนสร้างออกมาทุกวัน ถูกนำมาใช้ให้หมดไปหรือเหลือเป็นขยะตกค้างน้อยที่สุดและผักสวนครัวที่ปลูกในคีย์โคนก็สามารถเก็บไปปรุงอาหารเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย และขณะนี้ชุมชนชาวสมุทรปราการ ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านโดยรอบที่ตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ของกลุ่มบริษัทอีอีพี เริ่มขานรับแนวทางกำจัดขยะชุมชนแบบร่วมด้วยช่วยกัน เช่น ชาวสมาชิกหมู่บ้านกล่อมพิรุณ หมู่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นประกอบด้วย นางสาวมณิฐกานต์ บุญริ้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายชนธร กุนธรจิรสิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ นายสำราญ เหว่าขจร และนางจิตติพร พ่วงกลัด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และพนักงานกลุ่มบริษัทอีอีพี ได้ช่วยกันสร้างแปลงปลูกผักคีย์โคน 4 แปลงไว้ในพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน รวมทั้งสร้างไว้ที่หน้าสหกรณ์นาคพิรุณ อีก 1 แปลง เพื่อเป็นตัวอย่างนำร่องให้ชุมชนสามารถมาเรียนรู้แล้วนำไปขยายผลสร้างแปลงปลูกผักคีย์โคนที่บ้านของแต่ละคน

สำหรับหมู่บ้านอื่นๆที่สนใจจะให้พวกเราชาวอีอีพี ไปถ่ายทอดความรู้ในการกำจัดขยะเศษวัสดุและขยะเศษอาหาร ด้วยเทคนิคการสร้างแปลงปลูกผักคีย์โคน ติดต่อพวกเราได้ที่

✅ โทร.061-6562489 , 02-755-3098
✅ Line Official (@eep_thailand)
✅ Page Facebook (Eastern Energy Plus)
✅ www.easternenergyplus.com

แล้วเราจะไปพบท่าน เพื่อร่วมมือกันทำให้สมุทรปราการเป็นเมืองไร้ขยะ ให้จงได้นะคะ

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram