ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ร่วมสนับสนุน จัดการแข่งขัน ACSP Family Bowling 2023

66-06-25-4

 

“โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP Family Bowling 2023 เพื่อส่งเสริมกองทุนสวัสดิภาพครูและกิจกรรมภายใน”

🎱วันนี้ 25 มิย 66 เวลา 09.00 น. ณ.BLU-O RHYTHM @ MEGA BANGNA ต.บางแก้ว อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ นายเรืองริชม์ ปันเจริญธนกฤต อุปนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค เป็นตัวแทน ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวฯ เดินทางรับใบประกาศนียบัตร ในการสนับสนุนจัดการแข่งขัน ACSP Family Bowling 2023 กับภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยกิจกรรมดังกล่าว
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ สมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP Family Bowling 2023 ชิงถ้วยประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย โดยมี ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และมีภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
, ภราดามานิตย์ สกนธวัฒน์ ,ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
, นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ, นายพีรพัฒน์ ถานิตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ
พร้อมคณะ คุณครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม
🎱ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กล่าวว่าในวันอาทิตย์นี้
25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นรอบนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.4 – ป.6 MLP
รวมทั้งสิ้น 176 ทีม มีนักกีฬา จำนวน 528 คน
ซึ่งในการจัดแข่งขันจะจัดการแข่งขัน ออกเป็น 5 ครั้ง ครั้งแรก
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รอบนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.4 – ม.b MLP
รอบ 2 วันนี้วันที่ 25 มิย 66 และรอบที่ 3 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รอบนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ระดับขั้น ป.1 – ป.3 MLP และรอบที่ 4
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รอบนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.3 MLP
ส่วนรอบสุดท้ายจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รอบนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.b EP
🥇นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวการจัดกิจกรรม ACSP Family Bowling 2023. มีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มี
อุปการคุณต่อโรงเรียน
2. เพื่อหารายได้สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญครูเกษียณ และส่งเสริมสวัสดิภาพครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ
3. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และนักเรียนปัจจุบัน และในการจัดการแข่งขันทุกครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 300 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักเรียน
ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปมาร่วมสนุกและแข่งขันชิงของรางวัลมากมาย
#ACSP #อัสสัมชัญสมุทรปราการ #สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ #

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram