ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลง MOU โครงการความร่วมมือการแบ่งปันความรู้ในการสร้างความเป็นเลิศ

66-07-05-3

วันนี้ นายพีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสมุทรปราการ, นายจักรพันธ์ บูรณธีราวิทย์ และ นายวรัญญู เสาวพฤกษ์ รอง ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU โครงการความร่วมมือการแบ่งปันความรู้ในการสร้างความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ห้องประชุม โบลาเวน คาเฟ่
#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram